СЕРВИЗ, ПОДДРЪЖКА И РЕНОВАЦИЯ

Сервизът е едно от задължителните условия в политиката на „АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ООД, като оторизиран сервиз на RAIN BIRD за българския пазар, фирмата гарантира пълно сервизно обслужване на специализираните продукти и изгражданите обекти.

Какво означава това?
Това означава гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на специализираните продукти. „АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ООД осигурява ремонтиране или замяна на дефектиралите части с нови в най-краткия възможен срок.
За всеки собственик, инвеститор или монтажен екип „АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ООД предоставя постоянен контакт за съвети и помощ по отношение на поддръжката и експлоатацията на специализираните продукти RAIN BIRD.

Аква Инженеринг Груп ООД предлага пълно сервизно обслужване и поддръжка за своите клиенти, обвързано с необходимите договори. Тази услуга дава възможност на клиентите да притежават напълно осигурени в експлоатационно отношение системи в рамките на проектната спецификация. Компанията има дългогодишен опит в обслужването и поддържката от най-малките дворни системи до някои от най-големите спортни комплекси и голф игрища в страната. Нашите сервизни екипи са изцяло оборудвани със специализирани инструменти, необходими за локализиране и овладяване на всички проблеми, които могат да възникнат.

Ние сме специализирани, както в инсталирането, така и в реновацията и ремоделирането на неподходящи съществуващи поливни системи, което често спестява допълнителни финансови средства на собствениците, докато някой други компании препоръчват изцяло подмяната им.

Ремонт на всички видове разпръсквачи бързо и правилно. Нашите сервизни техници са опитни и добре обучени, и нашите сервизни автомобили са оборудвани с най-необходимото оборудване за отстраняване на проблеми, което ни позволява бърза диагностика, отстраняване на проблема, правилен ремонт на всички модели разпръсквачи.

Почистване и прегрупиране на разпръсквачите. Ако схемата на поливане е погрешна, появата на кафяви петна върху тревния килим е доста вероятна. Причината за това може да се търси в блокаж на филтърчето или дюзата. Препоръчва се почистване както на филтърчето и дюзата, така и на стеблото на самия разпръсквач. Ако проблема не се отстрани след тези операции, дюзата може да се окаже износена и трябва да бъде подменена.

Не трябва да има поливане върху тротоара, градинските пътеки, улицата. Ако съществува такова, необходимо е да подмените дюзата с подходяща за схемата на поливане. Ако проблема не се реши, то разположението на разпръсквача трябва да бъде сменено или самия разпръсквач да бъде сменен с подходящ такъв.

Растителност или други предмети не трябва да пречат на струята на разпръсквача /поливна сянка/. Ако има такава пречка, подрежете растителността или вдигнете разпръсквача колкото е необходимо. Това ще подобри поливното покритие.

При изграждане на последващи съоръжение /Пример плувен басейн/, това не е проблем за поливната система. Ние ще консервираме система в зоната на строителството и ще запазим другите зони в работно положение, за да се гарантира поливането и поддържането на градината в добро състояние. След което ще се прегрупират разпръсквачите около готовото съоръжение за да се осигури оптималното поливане на зоната.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

  • Стартиране /на пролет/ и зазимяване /преди зимата/;
  • Възстановяване и оживяване на системи;
  • Инсталиране и подмяна на помпена станция;
  • Преустройство на системи за капково напояване;
  • Ъпгрейд на програматори и таймери;
  • Ъпгрейд на сензори и датчици за дъжд;
  • Диагностика и отстраняване на аварии по кабелни трасета.

РЕНОВАЦИЯ И ЪПГРЕЙД НА ПОЛИВНИ И НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Една от нашите специални услуги е предоставяне на собствениците на съществуващи системи на услугата реновация и ъпгрейд независимо от вида и типа поливна система.