Изграждането се извършва от опитни инсталатори, извършващи висококачествен монтаж и могат да предложат оригинални решения свързани с по-бързата и ефикасна работа.

Аква Инженеринг Груп ООД разполага с опитни инсталаторски екипи, много от които са били с фирмата от нейното създаване. Екипите са водени от професионалисти, който осигуряват по-качествена завършена работа, без допълнителни загуби и изпълнение на монтажните работи в строги времеви графици. Екипите в техните структури надеждно съчетават енергичността на младите кадри и практическия опит на професионалистите с дългогодишен стаж в тази сфера, изразено в сплотеността на колективите им. Всичко това е с една единствена цел насочена към компетентно изпълнение на монтажните работи и постигане на пълна удоволетвореност на клиентите, като използва:

  • Професионални продукти на Rain Bird;
  • Над 15 години опит в тази сфера;
  • Превантивни технически решения по време на СМР;
  • Една година гаранция на СМР.

Аква Инженеринг Груп ООД ще инсталира системата, така че да гарантира възможно най – рентабилната себестойност на СМР.