Регулатор на налягане за капково напояване
Фабрично настроени регулатори на налягане са предназначени да осигуряват постоянно налягане на изхода при системи за микро и капково напояване.
  • Може да се инсталира над или под земята.
  • Фабрично настроено изходно налягане: 2,1 Bars или 2,8 Bars.
  • 3/4" или 1" вътрешна цолова присъединителна резба на вход и изход.

 

Дебит
  • PSI-L30X-075: от 0.4 до 18.9 l/m
  • PSI-M30X-075: от 7.8 до 37.9 l/m
  • PSI-M40X-075: от 7.8 до 37.9 l/m
  • PSI-M40X-100: от 7.8 до 56.8 l/m
Входно налягане
  • от 0.7 до 10.3 bar

 


PSI-L30X-075
3⁄4" регулатор на налягане - 2.1 bar
за нисък дебит


PSI-M30X-075
3⁄4" регулатор на налягане - 2.1 bar
за среден дебит

   


PSI-M40X-075
3 ⁄4" регулатор на налягане - 2.8 bar
среден дебит


PSI-M40X-100
1" регулатор на налягане - 2.8 bar
за среден дебит