За разпръсквачи тип "спрей" с поливна норма от 15,2 mm/h и радиус от 4,0 до 7,6 m

Роторните дюзи осигуряват ненадмината гъвкавост при проектиране и високо ефективно разпределение на водата. Най-новото попълнение в продуктовата гама на Rain Bird за водно-ефективни продукти, роторните дюзи спомагат за намаляване на загубите на вода и правят по-лесно проектирането на поливни системи. Роторната дюза е наистина забележителна иновация, с ниска поливна норма, много равномерно разпределение на водата, и повишен обхват на покритие, всичко това в една дюза, която е съвместима с разпръсквачи тип "спрей" на Rain Bird.

Smart Approved WaterMark
По-малко поливни зони, по-бързо инсталиране
 • Намалява се сложността на системата и разходите, защото могат да бъдат инсталирани повече разпръсквачи на поливна зона. Роторните дюзи могат да бъдат, поставяни съвместно с роторни разпръсквачи серия 5000/5000 Plus с дюзи MPR.
Ефективно разпределение на водата
 • Множеството въртящи струй гарантират ефективно поливане в близост до стеблото на разпръсквача, както и по целия диапазон на покритие. Ниската поливна норма значително намалява разточителното оттичане на водата и ерозията.
Най-съвременни решения за реновация
 • Ниския дебит и разширения радиус на покритие решават проблема с неефективността на поливане на съществуващите разпръсквачи тип "спрей", причинени от намаляване на налягането или увеличаване разстоянието между разпръсквачите.
        с традиционни дюзи      не ефективна схема
  с традиционни дюзи 100% покритие
  с роторни дюзи 100% покритие
 • Ниска поливна норма – 15,2 mm/h – намалява оттичане и ерозия.
 • Подобната поливна норма, радиуса и секторите на поливане опростяват процеса на проектиране.
 • Подобната поливна норма съвпада с тази на роторни разпръсквачи серия 5000/5000 Plus с дюзи MPR, което позволява съвместното разположение на роторни дюзи и роторни разпръсквачи в една зона.
            с традиционни дюзи                                        с роторни дюзи

                 2 - поливни кръга                             1 - поливен кръг

 • С приблизително 60% по-малък дебит от стандартните дюзи за разпръсквачи тип „спрей", с обхват от 4 до 7,6 m роторните дюзи могат да решат проблема при разширени зони за поливане, ниско налягане при лошо изчислена хидравлика в системата
                   с традиционни дюзи                                  с роторни дюзи

              

                     6 - поливни зони                          3 - поливни зони

         Общо - 13,17 m3/h

  55,20 %

  Общо - 5,9 m3/h;
 • Поддържат високоефективна производителност при налягане в диапазон от 1,4 до 3,8 bars, без мъглуване на водната струя при високо налягане в системата.
 • Винт от неръждаема стомана за регулиране на радиуса и дебита - позволява намаляване до 4 m при R 13-18 и до 5,2 m при R 17-24, за да отговори на нуждите на различите терени за поливане.
 • Роторните дюзи са цветно обозначени, което помага за лесна идентификация на радиус и сектор на поливане.
пълен кръг 1/2 кръг
3/4 кръг 1/3 кръг
2/3 кръг 1/4 кръг

 

 • Налягане: от 1,4 до 3,8 bars
 • Радиус: от 4,0 до 7,6 m (базирано на пълно безветрие)
 • Дебит: от 0,07 до 0,91 m3/h
 • Фиксиран сектор на поливане: от 360°, 270°, 240°, 180°, 120° и 90°
 • Траектория на водната струя променлива от 1° до 30°.
 • Поливна норма: от 15,0 до 23,0 mm/h
 • Водната архитектура наподобява множество дъговидни струй 
 • Конструирани от UV-устойчива пластмаса. Винт за регулиране на радиуса от неръждаема стомана.
 • Вграден филтърен екран с .02 x .02 mesh за предпазване от запушване.
 • Роторните дюзи имат подобна поливна норма с MPR дюзите на роторните разпръсквачи от серия 5000/5000 Plus.
 • Произведени от Rain Bird Corp., Azusa, California.


R13-18F 
роторна дюза - пълен кръг


R13-18H 
роторна дюза 1/2 кръг


R13-18Q
роторна дюза 1/4 кръг


R13-18TQ 
роторна дюза 3/4 кръг


R13-18TT 
роторна дюза 2/3 кръг


R13-18T 
роторна дюза 1/3 кръг


R17-24F 
роторна дюза - пълен кръг


R17-24H 
роторна дюза 1/2 кръг


R17-24Q 
роторна дюза 1/4 кръг


R17-24TQ
роторна дюза 3/4 кръг


R17-24TT 
роторна дюза 2/3 кръг


R17-24T
роторна дюза 1/3 кръг