„АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ООД предлага консултантски услуги, проектиране, концептуални технологични и технически решения, управление на проекти, доставка, изграждане, поддръжка и сервизно обслужване в областта на автоматизираните поливни системи, системи за капково напояване, помпени станции, филтри, филтърни групи и системи, системи за аериране на водата в естествени и изкуствени езера, дренажни системи, системи за събиране на дъждовна вода, полиетиленови тръби и фитинги.

От 2009 г. „АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ООД е официален представител на американската фирма RAIN BIRD, производител на пълна гама професионални продукти за поливни системи, както и оторизиран сервиз за страната.

Сфери на дейност на фирмата:
 • Автоматизирани поливни системи;
 • Помпени станции;
 • Системи за аериране на водата в естествени и изкуствени  езера;
 • Дренажни системи;
 • Системи за събиране на дъждовната вода;
 • Филтърни групи;
 • Напоителни системи за селското стопанство;
 • Доставка на полиетиленови тръби и фитинги.

С приложение в следните направления:

 • Частни дворове и градини;
 • Покривни градини;
 • Публични и общински паркове;
 • Вертикални стени;
 • Представителни зелени площи на хотели и вилни селища;
 • Спортни терени на естествена и изкуствена тревна настилка /футбол, бейзбол, хокей и др./;
 • Представителни и общински футболни терени и стадиони;
 • Тенис кортове, хиподруми и манежи;
 • Голф игрища;
 • Хвостохранилища, сгуроотвали и депа за отпадъци;
 • Лозови масиви, овощни градини, земеделски поливни полета и оранжерии;
 • Обледяване и замръзване на плодни дръвчета;
 • Предпазване от горски пожари;
 • Пречистване на водата;
 • Системи за събиране на дъждовни води;
 • Аериране на водата.