„АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ООД предлага консултантски услуги, проектиране, концептуални технологични и технически решения, управление на проекти, доставка, изграждане, поддръжка и сервизно обслужване в областта на автоматизираните поливни системи, системи за капково напояване, помпени станции, филтри, филтърни групи и системи, системи за аериране на водата в естествени и изкуствени езера, дренажни системи, системи за събиране на дъждовна вода, полиетиленови тръби и фитинги.

От 2009 г. „АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ООД е официален представител на американската фирма RAIN BIRD, производител на пълна гама професионални продукти за поливни системи, както и оторизиран сервиз за страната.

Сфери на дейност на фирмата:

Автоматизирани поливни системи;

Централни системи за управление за ландшафтно поливане и напояване в селското стопанство;

Помпи, помпено оборудване и помпени станции;

Системи за аериране на водата в естествени и изкуствени  езера;

Дренажни системи;

Системи за събиране на дъждовната вода;

Филтърни групи;

Напоителни системи за селското стопанство;

Продажба на спирателна арматура;

Продажба на ел. кабели;

Доставка и продажба на полиетиленови фитинги;

Продажба на полиетиленови тръби.

С приложение в следните направления:

Частни дворове и градини;

Покривни градини;

Публични и общински паркове;

Вертикални стени;

Представителни зелени площи на хотели и вилни селища;

Спортни терени на естествена и изкуствена тревна настилка /футбол, бейзбол, хокей и др./;

Представителни и общински футболни терени и стадиони;

Тенис кортове, хиподруми и манежи;

Голф игрища;

Хвостохранилища, сгуроотвали и депа за отпадъци;

Лозови масиви, овощни градини, земеделски поливни полета и оранжерии;

Обледяване и замръзване на плодни дръвчета;

Предпазване от горски пожари;

Пречистване на водата;

Системи за събиране на дъждовни води;

Аериране на водата.